Visa sökformulär

Pedagogiska priset och Skolledarpriset

I Västerås finns många skickliga pedagoger och skolledare som utvecklar verksamheten. Med Pedagogiska priset och det nya Skolledarpriset vill vi uppmärksamma dem och stimulera fortsatt framgång i deras yrkesutövning.

Syftet är att uppmuntra och förstärka goda insatser. Vi vill också sprida kunskaper om framstående pedagogisk verksamhet och skolledarskap i Västerås samt sporra andra till förstärkta insatser.

Det är förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som delar ut priserna.

Pedagogiska priset

Varje år delar Västerås stad ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Det kan vara en lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan pedagogisk personal. Du kan också nominera ett arbetslag, en förskola eller skola. 

Kriterier för pedagogiska priset

Vi bedömer de nominerade pedagogerna utifrån deras bidrag till de pedagogiska nämndernas målbild att ”alla ska lyckas” med följande kriterier:

Pedagogen

 • skapar engagemang och lust att lära.
 • bidrar till ökad eller hög måluppfyllelse för barn/elever/studerande.
 • anpassar undervisningen till varje individs behov och förutsättningar.
 • utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer lärande.

Vi delar ut tre pris à 25 000 kronor i kategorierna förskola, grundskola och grundsärskola samt gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Pristagaren ska vara tillsvidareanställd i kommunal eller fristående förskola eller skola.

Skolledarpriset

För första gången delar Västerås stad ut pris till en framstående skolledare inom förskola och skola. Du kan nominera en rektor, biträdande rektor eller chef för annan pedagogisk verksamhet. Du kan också nominera en skolledning.

Kriterier för skolledarpriset

Vi bedömer de nominerade skolledarna utifrån deras bidrag till de pedagogiska nämndernas målbild att ”alla ska lyckas” med följande kriterier:

Skolledaren

 • är en god ledare som inspirerar och lyfter medarbetarna samt skapar kompetenta team där styrkor och kompetenser tas tillvara.
 • skapar förutsättningar för ökad eller hög måluppfyllelse för barn/elever/studerande.
 • utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer lärandet.
 • jobbar framgångsrikt och strukturerat med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Vi delar ut ett pris à 25 000 kronor. Pristagaren ska vara tillsvidareanställd i kommunal eller fristående förskola eller skola.

Så här nominerar du

Du kan nominera under perioden 1 september till 16 oktober 2022. Nomineringen ska vara skriftlig och innehålla:

 • Förnamn och efternamn på den eller de som du nominerar samt deras arbetsplats.
 • Beskrivning av det pedagogiska arbetet eller ledarskapet utifrån kriterierna för priset. Beskrivningen ska innehålla exempel på hur kriterierna uppfylls. Förslagskommittén bedömer nomineringarna utifrån hur de nominerade uppfyller kriterierna.
 • Namn på dig som nominerar.
 • Märk nomineringen Pedagogiska priset 2022 eller Skolledarpriset 2022.

Nomineringen ska vara hos barn- och utbildningsförvaltningen senast den 16 oktober 2022.

Adress

Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset
721 87 Västerås

E-post

buf@vasteras.se

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!