Västerås Kulturskolas elevförening, VKEF

Elevföreningens uppdrag

Elevföreningens uppgift är att stötta elever och elevgrupper på Kulturskolan i olika aktiviteter.
Föreningen administrerar pengar att ge bidrag från. Det är medel de får från Riksförbundet unga musikanter, RUM.

Bidrag

Elever och elevgrupper, som ensembler och orkestrar kan till exempel söka bidrag till:

  • Lägerverksamhet
  • Resor (med sin orkester till exempel)
  • Gästlärare och föreläsare
  • Festivaler man vill arrangera
  • Stipendier

För dig som vill söka bidrag

För att få söka bidrag från elevföreningen, behöver eleverna vara medlemmar.
Ju fler medlemmar, desto mer pengar till bidrag från Riksförbundet unga musikanter.

Riksförbundet unga musikanter

Ett medlemskap Västerås kulturskolas elevförening, ger automatiskt ett medlemskap i Riksförbundet unga musikanter.

Så här blir du medlem

Varje elev blir ombedd att fylla i ett medlemskap i Västerås Kulturskolas elevförening via e-registrering på Riksförbundet unga musikanters medlemssidor.

Här är en länk där kan du som är elev vid Västerås Kulturskola kan registrera ditt medlemsskap:
Medlemsregistrering

Observera att det bara är elever 6-25 år, vid Västerås Kulturskola som kan bli medlemmar i Västerås Kulturskolas elevförening, VKEF.
Föreningen kan också hjälpa till praktiskt vid till exempel festivaler och Öppet hus.

Så här söker du

För att söka bidrag eller komma i kontakt med elevföreningen, skriv till vkef[at]vasteras.se

Elevföreningens styrelse 2023-2024

Ordförande: Gumru Nuri Ahundzada
Vice ordförande: Tanja Xiaotong Xu
Sekreterare: Otilia Velle
Suppleant: Edward Irinasson
Kassör: Peter Bladh