Avgifter, hyra och regler kulturskolan

Regler

När du vid höstterminen börjar en kurs i bild, dans, film, konst, musikal och teater, får du gå kostnadsfritt de två första gångerna. Om du inte vill fortsätta, måste du meddela expeditionen och din lärare innan den tredje lektionen. Om du inte meddelar i tid tar vi ut full terminsavgift.

Kontaktuppgifter hittar du i StudyAlong.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin.  

Fiol med mikrofon.

Avgifter

Terminsavgiften för de flesta av Kulturskolans kurser är 850 kronor för 2024.

Du som behöver kan ansöka om avgiftsbefrielse. För mer information ring expeditionen.


Följande kurser har annan avgift:


Balettelevskolan, terminsavgiften varierar beroende på antalet lektionstillfällen i veckan

850 kronor per kurs

Animera med lera, Bild och Form, Keramik, Teckna/måla

950 kronor

Dans för vuxna

2250 kronor

Konstlinjen

1700 kronor

Kör, Orkester för ny elev. Ingen avgift för dig som betalar för annan kurs på Kulturskolan

425 kronor

Musiklinjen

2550 kronor

Suzukifiol, suzukicello, suzukigitarr, suzukipiano, suzukitrumpet och suzukitvärflöjt

1075 kronor

Teaterlinjen

2550 kronor

 


Vid bokningstillfället väljer du själv om du vill betala med swish, betalkort eller via faktura. Observera att fakturor skickas ut en bit in i terminen.

Hyra av instrument på Kulturskolan 

Instrumentförrådet är tillfälligt stängt. För inlämning av instrument och övrig information, kontakta Kulturskolans expedition.

Kulturskolan hyr ut flera olika instrument. Uthyrningstiden är högst två läsår per elev.

Blockflöjt, Gitarr, elgitarr, piano och trummor behöver du köpa själv.

Kostnad för hyra av instrument är 380 kronor per termin.

Undantag görs för följande instrument som kan hyras eller lånas under hela studietiden:

  • Kontrabas som är kostnadsfri och lånas ut.
  • Oboe
  • Fagott
  • Valthorn
  • Baryton
  • Tuba som är kostnadsfri och lånas ut.
  • Violin, viola och cello hyrs ut upp till vuxenstorlek. Därefter i ett år.
  • Elfiol lånas ut vid lektionen.

För att spela piano krävs det att eleven har ett piano hemma.

Instrumentförrådets öppettider är onsdagar 16.00-18.00.

Ansvarig för instrumentförrådet är Anna-Lena Jäderberg, telefon 070-248 39 51.

Kontakt

Kontakta oss

Västerås Kulturskola

Postadress:
Stadshuset, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
721 87 Västerås

Besöksadress: Viktor Larssons Plats 1

Telefon: 021-39 19 50, telefontid: 13.00-15.00

kulturskolan@vasteras.se