Fritidsgårdar

Är du mellan 13-18 år är fritidsgårdarna mötesplatsen för dig! Här kan du träffa kompisar, hänga eller förändra världen. Fritidsgårdarna är trygga platser där det alltid finns vuxna fritidsledare att vända sig till för att prata.

Bra länkar

Fritidsgårdarna i Västerås

Om fritidsgårdarna

Det finns 16 fritidsgårdar i Västerås. Våra öppettider och vad som finns att göra varierar lite beroende på vilken gård du går till. På vissa finns det ett dansrum att dansa loss i, på andra kan du skapa musik eller programmera robotar.

Det du kan vänta dig på alla fritidsgårdar är massa kompisar och en plats där du kan vara dig själv. Vi lagar ofta mat tillsammans och det finns alltid en vuxen som lyssnar på dig.

Välkommen till oss!

En person ger en annan en boll över ett rosa biljardbord.
För vem

För vem?

Fyra personer står i en ring med händerna på varandras.

Fritidsgården finns till för alla ungdomar i Västerås. Ett av våra mål är att alla ungdomar ska ha besökt en fritidsgård, men många trivs så bra att de kommer flera gånger i veckan. Självklart är även vårdnadshavare varmt välkomna.

För oss är det viktigt att ungdomarna är delaktiga i att påverkar det vi gör. Därför är det extra kul när ungdomarna kommer med egna idéer, stora som små, som vi tillsammans kan hjälpas åt att förverkliga. Det kan till exempel handla om gruppaktiviteter och tävlingar eller utflykter och resor. Vi arrangerar också en massa aktiviteter där ungdomarna får möjlighet att testa på helt ny upplevelser. Fritidsgårdarna arbetar mot machokulturen och för ett tillåtande klimat där alla kan vara sig själva och känna sig trygga.

Så här jobbar vi

Du känner igen vår verksamhet på

  • En känsla av gemenskap och värme där alla delar ansvar och visar respekt för varandra.
  • Ett stort utbud av aktiviteter att göra som får varje person att må bra och ges möjlighet att testa på helt nya grejer.
  • En trygg miljö med tydliga regler som alla ungdomar accepterar och känner till.
  • En jämlik verksamhet som är till för alla, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexualitet eller etnisk, social och ekonomisk bakgrund.
  • Att både ungdomar och föräldrar får inflytande och kan vara delaktiga i verksamheten.
  • Fritidsledare som är kunniga, trygga och positiva med ett genuint intresse av hjälpa ungdomar utvecklas.
  • Personal som är utbildad inom pedagogik och som har arbetssätt som är förankrade i modern forskning.
Två tjejer som kramas. 
Vill du veta mer om fritidsgårdarna i Västerås och om deras verksamhet kontakta respektive gård. Verksamheterna är drogfria.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se