Försäkring i förskola och skola

Olycksfallsförsäkrade på heltid

Från 1 januari 2023 är alla barn och unga försäkrade på heltid, enligt följande kriterier:

 • Samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass och elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som är folkbokförda i Västerås kommun eller i annan kommun och som deltar i verksamheter som Västerås stad är ansvarig för oavsett om verksamheten drivs av kommunal eller fristående utförare.
 • Samtliga barn och elever som är folkbokförda i Västerås kommun men som går i annan kommuns förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola, oavsett om verksamheten drivs av kommunal eller fristående utförare.

Att tänka på vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid intyg om utbetald reseersättning.
 • Fyll i skadeanmälan, se länk nedan.
 • Skicka kvitton till Svedea AB, Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm.

Information om olycksfallsförsäkringen och hur du fyller i skadeanmälan vid olycksfall, Svedea

Skador som inträffat före 2019-01-01

Om ditt ärende gäller en skada som inträffat före 1 januari 2019 tar du kontakt med tidigare försäkringsbolag enligt nedan.

 • 2015-01-01 till 2018-12-31, Protector försäkring

Protector försäkring

 • 2011-01-01 till 2014-12-31, IF Skadeförsäkring

IF Skadeförsäkring

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se