Elevhälsa

Elevhälsan kan hjälpa dig med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Här kan du också få hjälp med både fysiska och psykiska insatser.

Elevhälsan

Arbetet med elevhälsa handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser för att hjälpa elever att nå skolans kunskapsmål och att främja en god fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga. Rektor på skolan ansvarar för och leder skolans elevhälsoarbete.

Elevhälsan består av rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan och vaccinationer under skoltiden:

  • Vaccinationerna utförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Hälsoundersökningen genomförs i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Fristående skolor kan genomföra hälsoundersökningen i andra årskurser, kontakta din skola om du vill veta mer.

Om du vill komma i kontakt med elevhälsan vänder du dig till rektor på din skola.

Information om elevhälsan på skolornas skolwebbplatser

Information om barnvaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Information om råd om vård i Västmanland, 1177 Vårdguiden

Förebyggande arbete mot alkohol och droger

I Västerås vill vi att ungdomstiden ska vara fri från alkohol och att ingen ska prova narkotika. Därför arbetar skola, fritidssektor och familjecentrum för att motverka att du som är ung använder alkohol och droger. Till sin hjälp har de en samordnare som har god kännedom om lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete och kan förmedla kunskap om metoder, litteratur och föreläsare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se