Anslagstavla

På den här sidan kan du ta del av våra politiska tillkännagivanden. På sidan kallelser, handlingar och protokoll hittar du aktuella nämndhandlingar.

Kallelser, handlingar och protokoll.

Vad är ett tillkännagivande?

Ett tillkännagivande är ett meddelande från oss till dig som invånare. Det kan till exempel vara inför kommunfullmäktigesammanträde för att du ska hinna ta del av frågorna som ska behandlas. Eller att det finns ett nytt, justerat protokoll, delegationsbeslut, föreskrifter eller kungörelse att ta del av.

Justerade protokoll

Protokollet skrivs under/justeras av en eller två andra förtroendevalda, för att säkerställa att allt i protokollet är korrekt. Efter justering av protokollet meddelar vi på den här sidan att det justerade protokollet finns att ta del av. Vi gör ett så kallat tillkännagivande. Du har då 21 dagar på dig att ta del av tillkännagivandet och göra en eventuell överklagan innan meddelandet tas bort och arbetet med fattade beslut fortsätter, besluten vinner laga kraft.

Överklaga ett beslut
Kontakta oss för att ställa frågor

Trafikföreskrifter

Västerås lokala trafikföreskrifter hittar du i transportstyrelsens föreskriftsregister.

Föreskriftsregistret, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ser dokumentet konstigt ut?

Ser dokumentet konstigt ut när du försöker öppna det i webbläsaren Edge? Testa att öppna det med en pdf-läsare istället.

Tillkännagivanden

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2023-09-26

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2023-09-21

 

Tillkännagivande:  Överförmyndarnämnden  Protokoll  2023-09-20

 

Tillkännagivande:  Kommunfullmäktige  Protokoll  2023-09-07

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protkoll  2023-09-06

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämndens arbetsutskott  Protokoll  2023-09-12

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämnden  Protokoll  2023-08-29

 

Tillkännagivande:  Valnämnden  Protokoll  2023-09-12

 

Tillkännagivande:  Arbetsgivardelegationen  Protokoll  2023-08-29

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott fritid och förebyggande   Protokoll   2023-08-29

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll  2023-08-31

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden  Protokoll  2023-08-31

 

Tillkännagivande:  Utbildningsnämnden   Protokoll   2023-08-30

 

Tillkännagivande:  Miljö- och konsumentnämnden   Protokoll  2023-08-29

 

Tillkännagivande:  Kulturnämndens arbetsutskott  Protokoll  2023-08-17

 

Tillkännagivande:  Förskolenämnden   Protokoll   2023-08-29

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2023-08-29

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2023-08-23

 

Tillkännagivande:  Skultuna kommundelsnämnd  Protokoll  2023-08-31

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2023-08-31

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden  Protokoll  2023-06-19